Proxecto CLIGAL. Análise de Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia

CLIGAL

Freire J., R. Ferreiro & P. Pita (2009). Comunidades bentónicas e de peixes costeiros nos ecosistemas litorais. Evidencias do cambio climático. Pp. 455-500. En: Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia. Ed. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Coordinación: Vicente Pérez Muñuzuri, Marisa Fernández Cañamero e José Luis Gómez Gesteira. ISBN: 978-84-453-4782-9. 719 pp. [Disponible en versión pdf en el sitio del proyecto y aquí]

Este libro presenta los resultados finales del proyecto CLIGAL: Análise de Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambente e Desenvolvemento Sostible. Más documentos de interés relacionados con este proyecto:

Resumen del Capítulo 23. Comunidades bentónicas e de peixes costeiros nos ecosistemas litorais. Evidencias do cambio climático

Realizouse unha recompilación da información contida nas publicacións sobre as comunidades bentónicas litorais en Galicia. Esa información resultou enormemente heteroxénea. Unicamente algas, moluscos, crustáceos e poliquetos contan cunha base informativa mínima para permitir análises comparativas. Preséntase unha avaliación das publicacións destes grupos en canto á súa adecuación aos propósitos deste estudo. A análise da distribución das algas tipo “Kelp” ao longo do tempo ofreceu evidencias de variacións, posiblemente ligadas ao cambio climático. Discútese a posible orixe das lagoas informativas detectadas e proponse unha base metodolóxica para desenvolver un traballo eficiente de monitorización das comunidades bentónicas litorais. Por outra banda, e como consecuencia da crecente presión sobre as reservas pesqueiras globais, perdeuse a referencia do estado orixinal dos ecosistemas mariños, chave para cuantificar a diminución dos tamaños poboacionais e corporais dos recursos da pesca. Neste traballo modélanse mediante GLM as tendencias (1953-2007) nas variacións nas comunidades de peixes costeiros, froito das actividades humanas, mediante o emprego dun arquivo de campionatos de pesca recreativa submarina. As tendencias por mergullador e campionato no número de individuos capturados, no seu peso e no tamaño corporal do exemplar maior son significativas e de pendentes negativas. Actualmente o número de individuos capturados reduciuse nun 44% e o seu peso nun 74% respecto dos inicios da serie temporal, mentres que o tamaño corporal se reduciu nun 35%.

Seguridad Alimentaria: Pesca, Acuicultura y Marisqueo [Monografía]

Javier Ferreras & Juan Freire (coordinadores) (2005). Seguridad Alimentaria (I): Pesca, Acuicultura y Marisqueo.

Biblioteca Monográfica de la Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales, A Coruña, 142 pp.

Portada e índice (pdf)

Información sobre la presentación de la monografía

INDICE

1. Presentación
Antonio Campos Romay. Presidente de la Fundación IEPS

2. Introducción.
Francisco
Javier Ferreras Díez (Xefe de Servicio de Protección da
Saúde. Delegación Provincial de A Coruña, Consellería de Sanidade, Xunta de
Galicia)

3. La seguridad alimentaria: Compromiso de todos
José Mª Múgica (Director General de la Organización de
Consumidores y Usuarios OCU)

4. Presentación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
Pilar Farjas Abadía (Directora Ejecutiva, Agencia Española
de Seguridad  Alimentaria AESA)

5. Objetivos y funciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
Mª Luz Carretero (Coordinadora, Agencia Española de
Seguridad Alimentaria AESA)

6. Elementos en la definición de una política de seguridad
alimentaria para el sector transformador de la pesca, marisqueo y acuicultura
Juan M. Vieites Baptista de Sousa (Secretario General,
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, ANFACO)

7. Implantación de sistemas ARiPCC – Análisis de riesgos y
control de puntos críticos
Ana Belén Botana Budiño (Consultor Seniorr, Serviguide)

8. La seguridad alimentaria en España: crisis alimentarias.
Alberto Cepeda, B.I. Vázquez, C.A. Fente, C.M. Franco &
J. Barros (LHICA – USC. Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria, Lugo, Universidad de Santiago de Compostela)

9. Relaciones entre la salud de los ecosistemas marinos y la
seguridad alimentaria: La marea negra del Prestige como un caso de estudio.
Luis
Fernández & Juan Freire (Departamento de Biología Animal,
Biología Vexetal e Ecología, Universidade da Coruña)

10. El sistema de control de las zonas de producción de
moluscos en Galicia: presente y retos del futuro.
Juan
Carlos Maneiro Cadillo (Director, Centro de Control de la
Calidad del Medio Marino de Vilaxoan, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,
Xunta de Galicia)

11. Reflexiones finales.
Francisco
Javier Ferreras Díez (Xefe de Servicio de Protección da
Saúde. Delegación Provincial de A Coruña, Consellería de Sanidade, Xunta de
Galicia)

12. Clausura del Seminario.
José Mª Hernández Cochón (Conselleiro de Sanidade da Xunta
de Galicia)

Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.