Cultura digital en la ciudad contemporánea: nuevas identidades, nuevos espacios públicos

Freire, J. (2009). Cultura digital en la ciudad contemporánea: nuevas identidades, nuevos espacios públicos. Pp. 155-165. En: Piensa Madrid / Think Madrid. Ed. La Casa Encendida. Coordinación: Ariadna Cantís & Andrés Jaque, 459 pp. (pdf)

Freire, J. (2009). Digital culture in the contemporary city: new identities, new public spaces. Pp. 381-390. En: Piensa Madrid / Think Madrid. Ed. La Casa Encendida. Coordinación: Ariadna Cantís & Andrés Jaque, 459 pp.(pdf)

Puede consultarse el texto completo en español aquí.

Piensa Madrid, capítulo Cultura digital en la ciudad contemporánea

Proxecto CLIGAL. Análise de Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia

CLIGAL

Freire J., R. Ferreiro & P. Pita (2009). Comunidades bentónicas e de peixes costeiros nos ecosistemas litorais. Evidencias do cambio climático. Pp. 455-500. En: Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia. Ed. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Coordinación: Vicente Pérez Muñuzuri, Marisa Fernández Cañamero e José Luis Gómez Gesteira. ISBN: 978-84-453-4782-9. 719 pp. [Disponible en versión pdf en el sitio del proyecto y aquí]

Este libro presenta los resultados finales del proyecto CLIGAL: Análise de Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambente e Desenvolvemento Sostible. Más documentos de interés relacionados con este proyecto:

Resumen del Capítulo 23. Comunidades bentónicas e de peixes costeiros nos ecosistemas litorais. Evidencias do cambio climático

Realizouse unha recompilación da información contida nas publicacións sobre as comunidades bentónicas litorais en Galicia. Esa información resultou enormemente heteroxénea. Unicamente algas, moluscos, crustáceos e poliquetos contan cunha base informativa mínima para permitir análises comparativas. Preséntase unha avaliación das publicacións destes grupos en canto á súa adecuación aos propósitos deste estudo. A análise da distribución das algas tipo “Kelp” ao longo do tempo ofreceu evidencias de variacións, posiblemente ligadas ao cambio climático. Discútese a posible orixe das lagoas informativas detectadas e proponse unha base metodolóxica para desenvolver un traballo eficiente de monitorización das comunidades bentónicas litorais. Por outra banda, e como consecuencia da crecente presión sobre as reservas pesqueiras globais, perdeuse a referencia do estado orixinal dos ecosistemas mariños, chave para cuantificar a diminución dos tamaños poboacionais e corporais dos recursos da pesca. Neste traballo modélanse mediante GLM as tendencias (1953-2007) nas variacións nas comunidades de peixes costeiros, froito das actividades humanas, mediante o emprego dun arquivo de campionatos de pesca recreativa submarina. As tendencias por mergullador e campionato no número de individuos capturados, no seu peso e no tamaño corporal do exemplar maior son significativas e de pendentes negativas. Actualmente o número de individuos capturados reduciuse nun 44% e o seu peso nun 74% respecto dos inicios da serie temporal, mentres que o tamaño corporal se reduciu nun 35%.

Nuevos artículos sobre urbanismo y sostenibilidad

Están ya disponibles las versiones electrónicas de tres publicaciones que han aparecido en las últimas semanas relacionadas con las ciudades, la sostenibilidad y la innovación:

Los retos y oportunidades de la web 2.0 para las universidades (La Gran Guía de los Blogs 2008)

Freire J (2007). Los retos y oportunidades de la web 2.0 para las universidades. La Gran Guía de los Blogs 2008. Colección Planta29, editada por El Cobre Ediciones, Sociedad de las Indias Electrónicas y BBVA. PDF PDF (2MB)

[Más información aquí]

Relaciones entre la salud de los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria [Capítulo de libro]

Luis
Fernández & Juan Freire (2005).. Relaciones entre la salud de los ecosistemas marinos y la
seguridad alimentaria: La marea negra del Prestige como un caso de estudio
. En, Javier Ferreras & Juan Freire (coordinadores). Seguridad Alimentaria (I): Pesca, Acuicultura y Marisqueo.

Biblioteca Monográfica de la Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales, A Coruña, pp. 91-128 (pdf)

Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.