Eduardo González-Gurriarán


englishespañolgalego

Universidade da Coruña

Prof. Eduardo González-Gurriarán

CV completo (pdf)

Formación Académica

 • BSc. (hons) 1977 Univ. Santiago de Compostela
 • PhD (hons)1981 Univ. Santiago de Compostela
Facultade de Ciencias, Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Campus da Zapateira s/n. A Coruña, Spain. 15071. Tel. (981) 167000 ext 2179, fax (981) 167065. correo-e egg@udc.es; eggurri@gmail.com

Catedrático de Bioloxía Animal. (Código Unesco): 251091 251001 240119 240113. Obxectivos socioeconómicos (Códigos N.A.B.S.): 0620 0120 0150 Liñas de investigación desenvolvidas

 • Interaccións do cultivo do mexillón na megafauna bentónica das Rías Galegas
 • Estudo das comunidades megabentónicas da plataforma continental de Galicia
 • Estudos de actividade, migracións, taxa cardíaca, taxa respiratoria e crecemento de crustáceos mediante emprego de telemetría ultrasónica e rexistradores electrónicos de datos
 • Ecofisioloxía de crustáceos; alimentación, reproducción, crecemento, bioloxía larvaria de crustáceos en condicións experimentais e en medio natural. Pesquería de crustáceos

Experiencia profesional

 • Instituto Español de Oceanografía (1978-1986)
 • Universidade de Santiago de Compostela (1985-1990)
 • Universidade da Coruña (1990 – actualidade)

Outras responsabilidades

Director do Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Universidade da Coruña (1990-1996 e 2002-2005). Miembro da Xunta de Goberno da Universidade da Coruña (1990-1996). Miembro do Claustro da Universidade da Coruña (1992 e 2002 – actualidade)

Docencia

Licenciatura

  • Fisioloxía Animal. Licenciatura en Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela (1985-90) e Universidade da Coruña (1990 até a actualidade)
  • Bioloxía dos Animais Mariños. Licenciado en Bioloxía. Universidade da Coruña (1993 até a actualidade).
  • Métodfos e Técnicas de Estudo en Bioloxía Animal. Licenciado en Bioloxía (1995 a 2006)

Doutoramento

  • Bentos mariño 1 USC (1987-89)
  • Bentos mariño 2. USC (1986-89)
  • Bentos mariño de sustratos brandos USC (1988-97)
  • Bioloxía e ecoloxía de crustáceos decápodos USC (1992-95)
  • Bioloxía de crustáceos decápodos: Aplicación en pesquerías. USC (1994-99)
  • A osmorregulación coma resposta a situacións de estrés no medio mariño. Universidade da Coruña (1990-93)
  • O bentos coma indicador da contaminación no medio mariño: Estudo da megafauna. Universidade da Coruña (1990-93)
  • Bioloxía de crustáceos decápodos: Aplicación en pesquerías. Universidade da Coruña (1996-99)
  • Aplicación de técnicas de marcado e telemetría nos estudos de bioloxía e pesquerías de animais mariños. Universidade da Coruña (1996-2009)

Dirección de teses

Teses de licenciatura

 1. José Mene Trincado. Estudio de la biología larvaria de Liocarcinus puber (Linnaeus, 1767). USC (1985). Sobresaliente
 2. Juan Freire Botana. Influencia del cultivo de mejillón en la alimentación de Liocarcinus arcuatus (Leach) (Crustacea: Brachyura: Portunidae) en la Ría de Arousa. USC. 1989. Sobresaliente
 3. Luis Fernández Rodríguez . Estudio de la biología de las poblaciones de Liocarcinus depurator (Linnaeus) (Crustacea: Brachyura: Portunidae) en relación con el cultivo de mejillón en la Ría de Arousa. USC (1989). Sobresaliente
 4. Ramón Muiño Boedo. Estudio de la biología de las poblaciones de Liocarcinus arcuatus (Linnaeus) (Crustacea: Brachyura: Portunidae) en relación con el cultivo de mejillón en la Ría de Arousa. USC (1990). Sobresaínte
 5. Mª Paz Sampedro Pastor. Biología de Pisidia longicornis (Decapoda, Anomura) en la Ría de Arousa. USC (1995). Sobresaliente.
 6. Cristina Bernárdez Martí. Alimentación da centola, Maja squinado, no infralitoral rochoso (codirigida con J. Freire Botana).USC (1997). Sobresaliente.

Teses de doutoramento

 1. Juan Manuel Freire Botana. Alimentación de los crustáceos decápodos (Brachyura) en la Ría de Arousa: Influencia del cultivo de mejillón. Univ. da Coruña (1993). Apto “cum laude”
 2. Luis Fernández Rodríguez. Alimentación de los peces demersales en la Ría de Arousa: Influencia del cultivo de mejillón. Univ. da Coruña (1994). Apto “cum laude”
 3. Antonio Celso Fariña Pérez. Megafauna de la plataforma continental y talud superior de Galicia. Biología de la cigala Nephrops norvegicus. Univ. da Coruña (1996). Apto “cum laude”
 4. Ramón Muiño Boedo. Estudio de las poblaciones de Liocarcinus arcuatus y Liocarcinus depurator en relación con el cultivo de mejillón en la Ría de Arousa. Univ. da Coruña (1997). Apto “cum laude
 5. Paz Sampedro Pastor. Crecimiento de la centolla, Maja squinado (Decapoda: Majidae). Univ. Coruña (2001). Sobresaliente “cum laude”

Teses en desenvolvemento

 1. Cristina Bernárdez Martí. Estudio das migracións da centola, Maja squinado, e a súa relación coa pesquería. Universidad de A Coruña
 2. Beatriz García Calvo. Biología larvaria de la centolla, Maja squinado (Herbst, 1788). Universidad de A Coruña
 3. María Teresa Álvarez-Ossorio.Los copépodos como componentes fundamentales del zooplancton del NW de la península Ibérica. Universidad de A Coruña e Instituto Español de Oceanografía

Fontes de financimento

 • Xunta de Galicia. Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
 • Xunta de Galicia. Consellerías varias
 • Xunta de Galicia y FEDER
 • Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), Secretaría General del Plan Nacional de I+D
 • Comisión Europea
 • Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dir. General de Investigación y Fondos FEDER

Recoñecementos e distincións

 • Premio de Tese Doutoral 1982 polo traballo “La nécora Macropipus puber (Linnaeus, 1767) (Decapoda, Portunidae), en los polígonos de bateas de la Ría de Arousa: Contribución al estudio de su Biología” USC.
 • Premio de Investigación Xunta de Galicia 1994 ó mellor traballo en revista científica, dentro do área de Ciencias Experimentais, polo artigo publicado na revista Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, “Movement patterns and habitat utilization in the spider crab Maja squinado (Herbst) (Decapoda, Majidae) measured by ultrasonic telemetry” (E. González-Gurriarán & J. Freire). Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Avaliación positiva da actividade investigadora dos 4 sexenios avaliados, e que corresponde á totalidade dos sexenios completados até o 2003, realizada pola “Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora”.
 • Avaliación positiva do Complemento de Recoñecemento á Excelencia Curricular Docente e Investigadora, otorgando 9 tramos, concedido pola Xunta de Galicia.

Estancias de investigación

 • Skidaway Institute of Oceanography, Savannah, Georgia. Estados Unidos (1981). Estancia postdoutoral. Estudos de bioloxía e ecoloxía de crustáceos
 • Department of Biological Science. The Florida State University, Tallahassee, Florida. Estados Unidos (1981). Estancia postdoutoral. Estudos de ecoloxía bentónica.
 • Department of Applied Biology. The University of Hull, Hull, Inglaterra. Reino Unido (1991). Investigador visitante. Estudos de excreción e respiración en crustáceos
 • Gulf Fisheries Center. Department of Fisheries and Oceans, Moncton, New Brunswick. Canada (1992). Investigador visitante. Aplicación de técnicas de telemetría en estudos de migracións e fisioloxía de crustáceos
 • Gulf Fisheries Center. Department of Fisheries and Oceans, Moncton, New Brunswick. Canada (1993). Investigador visitante. Estudos de reproducción en crustáceos: Técnicas histolóxicas, microscopía electrónica (transmisión e barrido)
 • Smithsonian Environmental Research Center, Edgewater, Maryland. Estados Unidos (1993). Investigador visitante. Aplicación de técnicas de telemetría en estudos de migracións e fisioloxía de crustáceos

Membro de comités editoriais, e evaluador de revistas científicas e proxectos

  • Cadernos do Area de Ciencias Mariñas do Seminario de Estudos Galegos
  • Cadernos do Area de Ciencias Biolóxicas do Seminario de Estudos Galegos
  • Boletín del Instituto Español de Oceanografía (IEO, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid).
  • Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Biología) (Madrid).
  • Canadian Journal of Zoology (Toronto, Canada).
  • Crustaceana (Leiden, Holanda).
  • Hydrobiología (Holanda)
  • Historia Natural 91 (Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca).
  • ICES Marine Science Symposia (Copenague, Dinamarca).
  • Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (Plymouth, Reino Unido).
  • Journal of Crustacean Biology (The Crustacean Society, Woods Hole, Estados Unidos).
  • Marine Biology (Berlin/Heidelberg, Alemania)
  • Miscellania Zoologica (Museu de Zoologia, Barcelona).
  • Nova Acta Científica Compostelana (Biología) (Univ. Santiago de Compostela).
  • P.S.Z.N.I Marine Ecology (Viena, Austria).
  • Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía (IEO, MAPA, Madrid).
  • Sarsia North Atlantic Marine Science (Bergen, Noruega)
  • Scientia Marina -antes de Investigación Pesquera (Instituto de Ciencias del Mar, CSIC, Barcelona).


  • Agencia e Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica. Proyectos de Investigación (Madrid).
  • Natural Environment Research Council (NERC). Proyectos de investigación (Swindon, Reino Unido).
  • OTAN. Proyectos de investigación (Bruselas, Bélgica)

Artigos científicos seleccionados González-Gurriarán, E., 1978. Introducción al estudio de la alimentación en la nécora, Macropipus puber (L.) (Decapoda; Brachyura). Boletín del Instituto Español de Oceanografía 4(242):81-93. González-Gurriarán, E., 1981. La nécora Macropipus puber (Linnaeus, 1767) (Decapoda, Portunidae), en los polígonos de bateas de la Ría de Arousa: Contribución al estudio de su Biología. Fac. Biología, Univ. Santiago. Resumen de Tesis Doctoral, 64pp. Tenore, K.R., L.F. Boyer, R.M. Cal, J. Corral, C. García-Fernández, N. González, E. González-Gurriarán, R.B. Hanson, J. Iglesias, M. Krom, E. López-Jamar, J. McClain, M.M. Pamatmat, A. Pérez, D.C. Rhoads, G. de Santiago, J. Tietjen, J. Westrich & H.L. Windom, 1982. Coastal upwelling in the Rías Bajas, NW Spain: Contrasting the benthic regimes of the Rías de Arosa and de Muros. Journal of Marine Research 40:701-772. Romero, P., E. González-Gurriarán & E. Penas, 1982. Influence of mussel rafts on spatial and seasonal abundance of crabs in the Ría de Arousa, North-West Spain. Marine Biology 72:201-210. González-Gurriarán, E., 1985. Reproducción de la nécora Macropipus puber (L.) (Decapoda, Brachyura), y ciclo reproductivo en la Ría de Arousa (Galicia, NW España). Boletín del Instituto Español de Oceanografía 2:10-32. González-Gurriarán, E., 1985. Crecimiento de la nécora Macropipus puber (L.) (Decapoda, Brachyura) en la Ría de Arousa (Galicia, NW España), y primeros datos sobre la dinámica de la población. Boletín del Instituto Español de Oceanografía 2:33-51. González-Gurriarán, E., 1986. Seasonal changes of benthic megafauna in the Ría de Muros e Noia (Galicia, North-West Spain). II. Decapod Crustaceans (Brachyura). Marine Biology 92:201-210. González-Gurriarán, E., J. Freire, L. Fernández & E. Poza, 1989. Incidencia del cultivo de mejillón en la dieta de Liocarcinus depurator (L.) (Brachyura: Portunidae) en la Ría de Arousa (Galicia, NW España). Cahiers de Biologie Marine 30:307-319. Alvarez-Ossorio, M.T., L. Valdés & E. González-Gurriarán, 1990. Influencia del alimento en el desarrollo larvario de Necora puber (L., 1767) (Brachyura, Portunidae). Boletín del Instituto Español de Oceanografía 6:73-80. Mene, L., M.T. Alvarez-Ossorio, E. González-Gurriarán & L. Valdés, 1991. Effects of temperature and salinity on larval development of Necora puber (Brachyura: Portunidae). Marine Biology 108:73-81. Freire, J., R. Muiño, L. Fernández & E. González-Gurriarán, 1991. Life cycle of Liocarcinus arcuatus (Brachyura: Portunidae) in the Ría de Arousa (Galicia, NW Spain): Role of beach and mussel raft culture areas. P.S.Z.N.I. Marine Ecology 12:193-210. Freire, J., E. González-Gurriarán & I. Olaso, 1992. Spatial distribution of Munida intermedia and M. sarsi (Crustacea: Anomura) on the Galician continental shelf (NW Spain): Application of geostatistical analysis. Estuarine, Coastal and Shelf Science 35:637-648. Freire, J., L. Fernández, R. Muiño & E. González-Gurriarán, 1993. Análisis geoestadístico de la distribución espacial de las poblaciones de crustáceos y peces megabentónicos en la Ría de Ferrol (Galicia, NO España). Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía 11:259-266. Fariña, A.C., J. Freire & E. González-Gurriarán, 1994. Nephrops norvegicus in the Galician continental shelf (NW Spain): abundance and distribution. Fisheries Research 19:333-347. González-Gurriarán, E. & J. Freire, 1994. Sexual maturity in the velvet swimming crab Necora puber (Brachyura, Portunidae): morphometric and reproductive analyses. ICES Journal of marine Science 51:133-145. González-Gurriarán, E. & J. Freire, 1994. Movement patterns and habitat utilization in the spider crab Maja squinado (Herbst) (Decapoda, Majidae) measured by ultrasonic telemetry. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 184:269-291. Hines, A.H., T.G. Wolcott, E. González-Gurriarán, J.L. González-Escalante & J. Freire, 1995. Movement patterns and migrations in crabs: telemetry of juvenile and adult behaviour in Callinectes sapidus and Maja squinado. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 75:27-42. Freire, J. & E. González-Gurriarán, 1995. Feeding ecology of the velvet swimming crab Necora puber in mussel raft areas of the Ría de Arousa (Galicia, NW Spain). Marine Ecology Progress Series 119:139-154. González-Gurriarán, E., J. Freire, J. Parapar, M.P. Sampedro & M. Urcera, 1995. Growth at moult and moulting seasonality of the spider crab, Maja squinado (Herbst) (Decapoda: Majidae) in experimental conditions: implications for juvenile life history. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 189:183-203. Freire, J., M.P. Sampedro & E. González-Gurriarán, 1996. Influence of morphometry and biomechanics on diet selection in three portunid crabs. Marine Ecology Progress Series 137:111-121. Fariña, A.C., J. Freire & E. González-Gurriarán, 1997. Megabenthic decapod crustacean assemblages in the Galician continental shelf and upper slope (NW Spain). Marine Biology 127:419-434. González-Gurriarán, E., L. Fernández, J. Freire & R. Muiño, 1998. Mating and role of seminal receptacles in the reproductive biology of the spider crab Maja squinado (Decapoda, Majidae). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 220:269-285. Freire, J. & E. González-Gurriarán, 1998. New approaches to the behavioural ecology of decapod crustaceans using telemetry and electronic tags. Hydrobiologia 371/372:123-132. González-Gurriarán, E., J. Freire, A.C. Fariña & A. Fernández, 1998. Growth at moult and intermoult period of the Norway lobster Nephrops norvegicus from Galician waters. ICES Journal of marine Science 55:924-940. Sampedro, M.P., E. González-Gurriarán, J. Freire & R. Muiño, 1999. Morphometry and sexual maturity in the spider crab Maja squinado (Decapoda: Majidae) in Galicia, Spain. Journal of Crustacean Biology 19:578-592. Muiño, R., L. Fernández & E. González-Gurriarán. 2000. Fecundity of Liocarcinus arcuatus (Decapoda: Brachyura) in the Ría de Arousa (Galicia, NW Spain). Ophelia, 53;19-26. González-Gurriarán, E., J. Freire & C. Bernárdez, 2002. Migratory patterns in female spider crabs Maja squinado using electronic tags and telemetry. Journal of Crustacean Biology 22:91-97. Freire, J., C. Bernárdez, A. Corgos, L. Fernández, E. González-Gurriarán, M.P. Sampedro & P. Verísimo, 2002. Management strategies for sustainable invertebrate fisheries in coastal ecosystems of Galicia (NW Spain). Aquatic Ecology 36:41-50. Sampedro, M.P. & E. González-Gurriarán, 2004. Aggregating behaviour of the spider crab Maja squinado in shallow waters. Journal of Crustacean Biology 24:168-177. Bernárdez, C., E. González-Gurriarán, B. García-Calvo, A. Corgos & J. Freire, 2005. Movements of juvenile and adult spider crab (Maja squinado) in the Ría da Coruña (N-W Spain). In, “Aquatic Telemetry: advances and applications. Proc. 5th Conf. Fish Telemetry held in Europe”. Ustica, Italy, 9-13 June 2003 (Eds. M.T. Spedicato, G. Lembo & G. Marmulla). Rome, FAO/COISPA, pp. 133-139. Corgos, A., M.P. Sampedro, E. González-Gurriarán & J. Freire, 2007. Growth at moult, intermoult period and moulting seasonality of the spider crab Maja brachydactyla: Combining information from mark-recapture and experimental studies. Journal of Crustacean Biology 27:255-262. Rotllant, G., E. González-Gurriarán, L. Fernández, K. Benhalima & E. Ribes, 2007. Ovarian maturation of the multi-spawning spider crab Maja brachydactyla (Decapoda: Majidae) with special reference to yolk formation. Marine Biology 152:383-394.

Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.